Software pro kontrolu bdělosti s modulem pro kontrolu obchůzek.

Kontrola bdělosti

Software hlídá přítomnost obsluhy u počítače. V intervalu, který je možné nastavit, vyskočí na obsluhu okno požadující potvrzení bdělosti. Je možné nastavit jak interval kontrol, tak čas na reakci. Je také možné kontrolu provádět jen v určitém časovém rozmezí – od určité do určité hodiny.

V případě, že obsluha na kontrolu nereaguje, je tato událost zaznamenána do logu. Software také umožňuje nastavit odeslání e-mailu s informací o nesplnění kontroly.

Modul Obchůzka

Modul pro kontrolu splnění obchůzkového plánu ostrahou. Po trase obchůzky jsou rozmístěny NFC tagy, které slouží jako kontrolní body. Součástí modulu je pak mobilní aplikace pro android, pomocí které ostraha jednotlivé kontrolní body zaznamená. Načtením posledního tagu, který je zpravidla umístěn poblíž stanoviště ostrahy, je obchůzka ukončena a data o jejím provedení jsou odeslána z mobilní aplikace na PC s běžícím software MT Vigilance, které v tomto případě slouží jako server.

Kontrola splnění obchůzek pak probíhá vždy v předem určený čas, který je dán nastavením programu. V případě, že nebyly provedeny všechny obchůzky, nebo v některé z nich chybí jeden či více kontrolních bodů, je tato událost zaznamenána do logu, případně je odeslán e-mail. Je možné nastavit, aby bylo informováno i o korektně provedených obchůzkách.

Obchůzky nově zajišťuje naše nová aplikace Patrols.

 

Veškeré změny v nastavení je možné provést až po zadání hesla. Samotný soubor s nastavením je šifrován.

Každý z modulů je možné vypnout.

V případě zájmu nás kontaktujte.

Ke stažení: